Om

Om JVK Byggpartner

 

Företaget startades 2013 av Kenth och Jonas, vi har lång gemensam erfarenhet inom byggbranschen och är utbildade med Bas-U & Bas-P.

Med bred gemensam erfarenhet genom alla moment i byggnationen kan vi säkerhetsställa en hög kvalitet och kostnad/tidseffektiv byggnation/entreprenad.

Vi utför alla typer av arbeten inom bygg, stambyten, vattenskador, service och totalentreprenader.

För att garantera hög kvalitet och service samarbetar vi endast med utvalda sidoentreprenörer.

 

 

 

Kvalitet & Miljö.

 

Miljö: Vi som entreprenör jobbar aktivt för att vårat arbete miljöanpassas, håller oss uppdaterade med senaste kunskapen gällande miljöfrågor som rör vår verksamhet.

Källsortera sopor och avfall,utnyttja retursystem för att i största mån sortera och återvinna restprodukter/avfall.

 

Kvalitet: Alla arbetsmoment utförs enligt gällande regler och anvisningar.

Upprätta tidplan med kund/beställare med alla ingångna moment.

Utarbeta projektspecifika egenkontroller tillsammans med kund/beställare.

Uppföljningsmöten med beställare/kund för att stämma av tidplan och kvalitet uppfylls.

Genomgång med samtliga medarbetare av projektet för att egenkontroller och gällande tidplaner följs.

Alltid använda produkter och material med hög kvalitet/standard.

Lagra och skydda material på arbetsplatsen/projektet för att hålla en hög byggkvalite.

 

Arbetsmiljö: Företagets medarbetare följer föreskrifter och normer enligt gällande arbetsmiljölagar.

Utrusta medarbetarna med erfoderligt skydd för att hålla en god arbetsmiljö för den enskilde.

Arbeta aktivt med de anställda för att de ska ta ansvar för hälsa och miljö.

Att maskiner alltid är utrustade med erfoderliga skydd.

Kontaktuppgifter

 

JVK Byggpartner AB

Talgoxevägen 7

135 68 Tyresö

 

Kenth

076-007 33 41

kenth@jvkbyggpartner.se

 

Jonas

072-002 75 91

jonas@jvkbyggpartner.se

 

 
 
 
 
 

JVK Byggpartner AB

076-007 33 41